پرسپولیسی‌ها برای تمرین در زمین چمن مصنوعی و آمادگی بهتر برای دیدار با مس رفسنجان به زمین کمپ شماره سه تیم‌های ملی رفتند و یک جلسه در زمین چمن مصنوعی تمرین کردند.

یحیی گل محمدی می‌توانست تیمش را در ورزشگاه درفشی فر هم تمرین دهد اما زمین این ورزشگاه کیفیت گذشته را ندارد و امکان آسیب دیدگی بازیکنان بالا می‌رود.

زمینی که برای باشگاه پرسپولیس است اما به درد این تیم نمی‌خورد و تنها به مدارس فوتبال اجاره داده می‌شود.

زمین کمپ تیم‌های ملی از کیفیت مطلوبی بر خوردار است و نگهداری مناسبی از آن می‌شود تا همیشه آماده میزبانی از تمرین تیم‌های رده پایه ملی و باشگاه‌های لیگ برتری و لیگ آزدگان باشد.

یحیی فقط یک جلسه تمرین در زمین مصنوعی را برای شاگردانش در نظر گرفت تا احتمال مصدومیت بازیکنانش را کاهش دهد.