یکی از کاربران فضای مجازی توئیتی را درباره تاثیر مدال طلای جواد فروغی بر رسانه های ضدانقلاب منتشر کرد.

شلیک تیر جواد فروغی به بی بی سی