مدال نقره المپیک به علی داوودی وزنه بردار سنگین وزن کشورمان اهدا شد.