در جشن قهرمانی پرسپولیسی ها کریم باقری حضور نداشت. علت آن هم رفتار حامد لک بود. گلر قرمزها گویا رفتاری داشت که با دلخوری باقری همراه شده بود. در تمرین دیروز قرمزها اما لک با در آغوش گرفتن باقری به تمام شایعات پایان داد. او خوش و بش گرمی با مربی تیمش داشت.

صمیمیت کریم باقری و حامد لک+عکس