حسن کامرانی‌فر اظهار کرد: در بحث تماشاگر باید فکر کنیم که حضور تماشاگر می‌تواند نشاط ایجاد کند. ما باید با حضور تماشاگر در ورزشگاه سلامت جامعه را به دنیا اعلام کنیم. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در حال برنامه‌ریزی است تا بتوانیم شرایط را طوری رقم بزنیم که تماشاگر در ورزشگاه حضور داشته باشد.

 VAR در ورزشگاه آزادی نصب می شود

او درباره استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی هم گفت: ما شرایط حضور یک سیستم VAR را در کشور فراهم کردیم و استادیوم آزادی قرار است به این سیستم مجهز شود. ما به AFC و فیقا اعلام کردیم. برای بازی برابر کره این شرایط را داریم و منتظر پاسخ آن‌ها هستم. این سیستم قرار است برای آموزش داوران استفاده شود و برنامه‌ریزی می‌شود که حتی در بازی‌های لیگ از آن استفاده کنیم.