آرسن ونگر ، رئیس توسعه جهانی فوتبال کنفرانس آنلاینی را با برخی از کاپیتان های تیم های ملی سراسر دنیا برگزار و در خصوص برگزاری جام جهانی پیش رو به نکاتی اشاره کرد.

 سرمربی سابق آرسنال در راستای برنامه‌های فیفا برای تغییر شکل برگزاری جام جهانی از هر چهار سال به هر دو سال یکبار با کاپیتان های تیم ملی فوتبال جهان به گفتگو پرداخت.

احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان نیز در این کنفرانس حضور داشت، ضمن اعلام موافقت خود برای برگزاری جام جهانی به صورت دو سال یکبار گفت: یکسری زیر ساختها و مسائل مربوط به تردد، پشتیبانی، لجستیکی و امکانات مختلف باید فراهم شود تا بتوان شاهد برگزاری جام جهانی به صورت هر دوسال یکبار بود.

 گفت و گوی حاج صفی با آرسن ونگر