روز های پایانی سال 46 ستارگان شاهین که با بسته شدن باشگاهشان عملا فعالیت ورزشی نداشتند تصمیم به حضوری هماهنگ در یکی از تیم های باشگاهی تهران میگیرند تا جمع آنها همچنان استوار بماند. ابتدا پاس پیشنهاد می شود اما در نهایت به تیمی بنام پرسپولیس می پیوندند.

بعد از رایزنی پرویز دهداری و علی عبده رهبری گروه پرسپولیس که فعالیتش عملا از زمستان 46 آغاز شده بود نیز به زنده یاد "پرویز دهداری" مربی سابق شاهین سپرده می شود.

تصویری از اولین مربی تاریخ پرسپولیس