در چارچوب مسابقات هفته سیزدهم  لیگ برتر فوتبال، ۲ تیم پدیده مشهد و پرسپولیس تهران، از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه ثامن مشهد رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.

ترکیب پدیده مشهد: 

سعید جلالی راد، محمد حسین حیدری، محمد احسان حسینی، مجتبی بیژن، صادق صادقی، علی طاهران، مهرداد بایرامی، مهدی شریفی، حسام پورهاشم، مسعود زائر، رحمان جعفری

پرسپولیس

ترکیب پرسپولیس تهران:

حامد لک، فرشاد فرجی، علی نعمتی، مهدی شیری، سعید آقایی، کمال کامیابی نیا، میلاد سرلک، وحید امیری، سیامک نعمتی، مهدی ترابی، عیسی آل کثیر

دقایق حساس بازی:

این دیدار با سوت داور مسابقه آغاز شد.

دقیقه ۱: ارسال بایرامی بازیکن پدیده توسط مدافعان پرسپولیس دور شد.

دقیقه ۳: ارسال ترابی در دستان جلالی راد دروازه بان پدیده قرار گرفت.

دقیقه ۴: خطای کامیابی نیا روی شریفی بازیکن پدیده اعلام شد.

دقیقه ۷: خطا بیژن بازیکن پدیده روی آل کثیر گرفته شد.

دقیقه ۸: ارسال ترابی به آل کثیر رسید و ضربه سر او از بالای دروازه پدیده به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: ضربه سر فرجی از کنار دروازه پدیده به بیرون رفت.

دقیقه ۱۱: آل کثیر موقعیت خوبی را برای پرسپولیس از دست داد و به توپ ضربه نزد.

دقیقه ۱۲: خطای فرجی بازیکن پرسپولیس اعلام شد.

دقیقه ۱۳: آفساید مجتبی بیژن بازیکن پدیده اعلام شد.

دقیقه ۱۴: آفساید مهرداد بایرامی بازیکن پدیده اعلام شد.

دقیقه ۱۶: امیری در موقعیت تک به تک قرار گرفت و توپ او از بالای دروازه پدیده به بیرون رفت.

دقیقه ۲۰: ارسال آقایی بازیکن پرسپولیس توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۲۴: خطای آل کثیر روی احسان حسینی بازیکن پدیده گرفته شد.

دقیقه ۲۷: خطای ترابی بازیکن پرسپولیس اعلام شد.

دقیقه ۳۰: ارسال ترابی با ضربه سر زائر بازیکن پدیده به گل اول سرخ پوشان تبدیل شد.

دقیقه ۳۴: ارسال ترابی از روی نقطه کرنر توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۳۵: خطای جعفری بازیکن پدیده روی شیری اعلام شد.

قیقه ۴۱: شوت نعمتی بازیکن پرسپولیس از بالای دروازه پدیده به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: شوت بایرامی بازیکن پدیده به مدافعان پرسپولیس برخورد کرد.

دقیقه ۴۳: خطای آل کثیر بازیکن پرسپولیس گرفته شد.

دقیقه ۴۴: گل تساوی پدیده با ضربه سر وحید امیری (گل خود به خودی ) به ثمر رسید.

دقیقه ۴۶: ارسال پورهاشم بازیکن پدیده در دستان حامد لک قرار گرفت.

این دیدار در پایان نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید

نیمه دوم دیدار پرسپولیس و پدیده آغاز شد.

دقیقه ۴۶: پاس رو به جلوی ترابی بازیکن پرسپولیس بی حاصل بود و موقعیت خوبی برای سرخ پوشان از دست رفت.

دقیقه ۵۰: آل کثیر بازیکن پرسپولیس مصدوم شد و زمین بازی را ترک کرد.

دقیقه ۵۱: آل کثیر جای خود را به عبدی داد.

دقیقه ۵۳: ارسال آقایی توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۵۳: ارسال امیری به پای بازیکن پدیده برخورد کرد و توپ به کرنر رفت.

دقیقه ۵۴: ارسال ترابی از روی نقطه کرنر توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۵۵: خطای آقایی روی زائر بازیکن پدیده اعلام شد.

دقیقه ۵۶: بایرامی از داور مسابقه کارت زرد گرفت.

دقیقه ۵۸: ارسال آقایی توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۵۹: ارسال مهدی عبدی در دستان جلالی راد دروازه بان پدیده قرار گرفت.

دقیقه ۶۵: ضربه مهدی شیری بعد از برخورد با مدافع پدیده، در دستان جلالی راد دروازه بان این تیم قرار گرفت.

دقیقه ۶۷: ارسال ترابی با ضربه سر فرجی همراه بود اما آفساید برای سرخ پوشان گرفته شد.

دقیقه ۶۸: ارسال شیری توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۷۱: خطای وحید امیری گرفته شد.

دقیقه ۷۲: پاس رو به جلوی آقایی توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۷۵:خطای کامیابی نیا گرفته شد.

دقیقه ۷۶: شوت نعمتی با برخورد به مدافعان پدیده، راهی کرنر شد.

دقیقه ۷۷: شیری زمین مسابقه را ترک کرد و اسدی جایگزین او شد.

دقیقه ۷۹: پور تقی بازیکن پدیده از داور مسابقه به دلیل خطا روی ترابی، کارت زرد گرفت.

دقیقه ۸۱: ارسال ترابی بی حاصل بود و راهی به جای نداشت.

دقیقه ۸۳: ارسال آقایی توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۸۴: سید عباسی سرمربی پدیده به دلیل اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۸۷: آفساید مهدی عبدی گرفته شد.

دقیقه ۸۷: جلالی راد دروازه پدیده به دلیل اتلاف وقت، از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۸۸: ارسال زائر بازیکن پدیده توسط فرجی دور شد و او در ادامه از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۸۹: سعید آقایی از داور مسابقه کارت زرد گرفت.

۵ دقیقه زمان تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته شد.

دقیقه ۹۰: ضربه نعمتی بازیکن پدیده از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

دقیقه ۱+۹۰: زائر بازیکن پدیده با دریافت کارت زرد دوم خود، از زمین مسابقه اخراج شد

دقیقه ۲+۹۰: ضربه سر لک را جلالی راد دروازه بان پدیده در اختیار گرفت.

دقیقه ۳+۹۰: ارسال ترابی توسط مدافعان پدیده دور شد.

دقیقه ۴+۹۰: ضربه سر کامیابی نیا از کنار دروازه پدیده به بیرون رفت.

دقیقه ۶+۹۰: ارسال نعمتی با اختلاف کمی از بالای دروازه پدیده به بیرون رفت.

این دیدار در پایان نیمه دوم با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا ۲ تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

سایر رسانه‌ها