پایان کار محمدرضا ساکت یکی از اخباری است که معمولا از گوشه و کنار باشگاه سپاهان شنیده می‌شود، اما روابط عمومی این باشگاه تاکید کرد که هیچ تغییری در مدیریت این باشگاه صورت نخواهد گرفت.‌

علی ناظری مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان به احتمال تغییر در مدیریت باشگاه سپاهان واکنش نشان داد و گفت: « چنین موضعی صحت ندارد و سیاست‌های مدیریتی در باشگاه سپاهان حفظ ثبات و تمرکز بر کلیه فعالیت‌های جاری باشگاه هست.»

تکذیب هر گونه تغیر در مدیریت باشگاه سپاهان

وی ادامه داد: « در این رابطه هیچگونه تغییر و تحولی در دستور کار این باشگاه قرار ندارد و تمامی ارکان باشگاه شامل مدیران، هیات مدیره و مدیرعامل با تلاش مستمر و شبانه روزی در حال انجام ماموریت های محوله و فعالیت های لازم هستند.»