گل اول استقلال به فولاد با ضربه استثنایی ایمان سلیمی
فیلم گل استثنایی ایمان سلیمی در بازی استقلال و فولاد را می بینید.
۰