الناز شاکردوست این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: 

کشورم ایـران

تنگـه چـاه کوه زمستان١٣٩٩

الناز شاکردوست