مجید قناد ، که به واسطه حضور در برنامه « فیتیله » با نام عمو قناد شناخته شده است با انتشار تصویری از خود در صفحه‌اش نوشت:

"داوری بخش نمایش کودک
در چهارمین جشنواره بین المللی ستاره های صحنه
کرمان ۲۹ بهمن الی ۱ اسفند ۱۳۹۹"

عمو قناد