حمید گودرزی تصویری که لبخندزنان دوشادوش پدر و برادرش  ایستاده را در صفحه رسمی خود منتشر کرده است.

حمید گودرزی در کنار پدر و برادر کوچیکش + عکس