تصویری تکان دهنده از بوسه ی مادر مهرداد میناوند بر سر مزار پسرش.

مادر میناوند