نگار جواهریان به بهانه روز جهانی مادر با انتشار این تصاویر نوشت:

"دوستت دارم مامان.

کاش به اندازه‌ی تو مهربان و بخشنده باشم."

جواهریان