آزیتا ترکاشوند  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد.

 

آزیتا ترکاشوند