عکسی که پولاد کیمیایی از سفر خارجش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

پولاد کیمیایی در خارج از کشور /عکس