رزیتا غفاری  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

ادامه تصویربرداری سریال "شهر هرت"

 

استایل قجری رزیتا غفاری /عکس