«خاتون» روایت داستانی-تاریخی از خانواده‌ای است که از اول شهریور ۱۳۲۰ آغاز شده و در دوران اشغال ایران توسط متفقین دچار تحولاتی می‌شود.

«فرهاد» سرباز ارتش و گماشته مخصوصِ خانواده شیرزاد ملکِ قصه‌ی «خاتون» است.

 

 

مهدی قربانی