سارا خوئینی ها با انتشار این عکس نوشت:

« شوشتر در همه این سرزمین، خوشتر، استوارتر و مهم‌تر از آن شهری نباشد. نهر به دور آن می‌چرخد نخلستان و باغها آن را فرا گرفته‌اند. بافندگان ماهر پنبه و دیبا در آن بسیارند از همه شهرها برتر است، اضداد را در خود جمع و در نزد جهانیان شهرت دارد؛ و درباره‌اش گفته‌اند آن همچون بهشتی است. باغهایش پر از ترنج و انار خوب و خرما می‌باشد. بهشت خوزستان است دیبای آن را به مصر وشام می‌برند، مردمش با خوشی عمر می‌گذرانند.»

بخشی از کتابی که محمد بن احمد مقدسی (جهانگردی از بیت المقدس ) در سفرش به خوزستان به نگارش درآورده !!!

امروز ما از زبان خوزستان بنویسیم :

خوزستان آب ندارد

خوزستان تنها نیست 

درد خوزستان درد همه ایران است

سارا خوئینی ها