سپند امیرسلیمانی  هنرمند پرسابقه سینمای ایران تصویری قدیمی از نقش آفرینی‌اش در کنار داوود رشیدی را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.

" آلبوم خاطرات
تله تئاتر اقدام به قتل به کارگردانى ابوالحسن خان داوودى و افتخار حضور در کنار اساتید جاوید نام جناب داوود رشیدى و خانوم جمیله شیخى که به خاطر همین کار تا وقتى بودن من رو نوه خودشون صدا میکردن
اگه بخوام تاریخ واقعى عکس رو بگم میشه ٣٥ سال قبل
اما اگه بخوام بر مبناى سختى ها تاریخشو بگم میشه حدود نهصد سال قبل "

سپند امیرسلیمانی