امیر غفارمنش با انتشار این عکس نوشت:

اول از همه روح ارشا اقدسی عزیزم شاد

وبه خانواده اش و همه بدلکاران شجاع تسلیت عرض می کنم