عکسی از منوچهر هادی با شاگردانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

حال خوش منوچهر هادی در کنار شاگردانش /عکس