محیا دهقانی با انتشار این عکس ها نوشت: گر شرم همی از آن و این باید داشت.

پس عیب کسان زیر زمین باید داشت

ور آینه وار نیک و بد بنمائی

چون آینه روی آهنین باید داشت

تصاویری از بازیگر زن سریال «همسایه»

تصاویری از بازیگر زن سریال «همسایه»