داریوش فرضیایی ، مجری برنامه های کودک و نوجوان که با نام عمو پورنگ  شناخته می شود ساعاتی پیش تصویرنوشته ای قابل تامل را در صفحه خود منتشر کرده است.


پست قابل تامل داریوش فرضیایی /عکس