مازیار لرستانی با اولین خرید مردانه‌اش دل خود را شاد کرد.

مازیار لرستانی با انتشار تصویری از پاپیون نوشت:

گاهی یه چیز کوچیک حال تمام روز ادمو خوب می‌کنه ....

خریدن این پاپیون لبخند ملیحی روی لب‌هام آورد.. لبخند گنگی که ساعت‌ها دلم رو غنج زد....

 

خوشحالی «مازیار لرستانی» از اولین خرید مردانه‌اش