حجت الله  بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در برنامه چاپ اول شبکه خبر درباره اهمیت دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: تربیت معلم یکی از مهم ترین مسائل آموزش و پرورش است و معلم خوب همه خلأ‌های دیگر را رفع می‌کند، اگر کلاس خوب و کتاب درسی هم نداشته باشیم، معلم با تدریس خود می‌تواند این کمبودها را رفع کند.

او ادامه داد: یکی از زیر نظام‌های شش گانه سند تحول هم به تربیت معلم پرداخته است، اما متاسفانه بعد از تصویب سند تحول بنیادین نه تنها وضعیت تربیت معلم بهتر نشد بلکه به دلایلی بدتر هم شد.

استاد دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: اولین خلا موجود خلا قانونی است، هنوز در خصوص کمبود و میزان معلم در کشور به یک اجماع شفاف و درستی بین نهاد‌های متولی نرسیدیم.

بنیادی با بیان اینکه در موضوع تربیت معلم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذار داریم، اظهار کرد: علاوه بر آن سه سازمان اداری و استخدامی که ردیف‌های استخدامی را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه که ردیف‌های مالی و هزینه‌های تربیت معلم را در حیطه اختیارات خود دارد و دیگری آموزش و پرورش که به عنوان متولی اصلی تربیت معلم، در این موضوع مهم دخیل هستند.

او اضافه کرد: میان این دستگاه‌ها هنوز قانون شفافیتی در مورد میزان معلم نداریم و اختلافی ١٢٠ هزار نفری در خصوص میزان نیاز به معلم را شاهد هستیم و اصلا منطقی نیست در میان دستگاه‌های دولتی این اختلاف وجود داشته باشد، همچنین در این میانه معاون وزیر یک عدد و وزیر هم آماری دیگر از میزان نیاز می‌دهند.

نیاز به معلم تابع تراکم کلاسی است

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: در حالت کلی میزان نیاز به معلم تابع تراکم کلاسی است یعنی اگر کلاسی ٢٠ نفره به ٢۵ نفره تبدیل شود میزان نیاز به معلم افزایش می‌یابد.

او ادامه داد: در نُرم جهانی نسبت دانش آموز به ازای کارکنان مدرسه بین ١٢ تا ١۵ به یک است، اما در کشور ما این نسبت خیلی فراتر از نُرم بوده و این موضوع به استاندارد سال‌های ٧٩-٨٠ رسیده است.

بنیادی تصریح کرد: تا زمانی که خلا قانونی رفع نشود نه بودجه مناسب به تربیت معلم اختصاص می‌یابد نه آنکه امکانات و زیر ساخت‌های لازم نظیر استاد و فضای آموزشی تامین خواهد شد.

استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین به استقرار نظام تربیت معلم و راه اندازی دانشگاه فرهنگیان اشاره شده بود، گفت: با وجود این، دانشگاه فرهنگیان زمانی راه اندازی شد که هنوز نظام تربیت معلم تصویب نشده بود بنابراین جزئی از کل را راه اندازی کردیم بدون آنکه هماهنگی با کل را در نظر بگیریم.

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان برخی از ضروریات دانشگاه را نادیده گرفت

او بیان کرد: اکنون سوال اینجاست که آیا دانشگاه فرهنگیان کل تربیت معلم است یا آنکه جزئی از آن، ضمن آنکه اساسنامه دانشگاه هم بسیاری از ضرورت‌های دانشگاه را ندید و در خصوص فضای این دانشگاه همان فضای تربیت معلم قبلی را داریم و فضای جدیدی ایجاد نشد.

بنیادی بیان کرد: با راه اندازی دانشگاه فرهنگیان سه دانشگاه فعال خوارزمی، تربیت معلم سبزوار و آذربایجان غربی از اختیارات تربیت معلم در آمدند.

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به تاثیر وزیر آموزش و پرورش و رئیس دانته بر میزان ورودی این دانشگاه گفت: اینکه دولت‌ها یا رئیس دانشگاه این چنین اختیار داشته باشد که میزان پرو دانشجویان را کم یا زیاد کند به قانونگذار بر می‌گردد، مجلس به جای حالت منفعل و تابع آموزش و آموزش و پرورش بابد به درستی وارد عمل شود.

بنیادی با اشاره به اینکه در سال ٨۶ بازنشستگی پیش از موعد را آموزش و پرورش به شکل گسترده اجرا کرد، اظهار کرد: سنگ بنای خرید خدمات آموزشی را هم از آن زمان داشتیم و مجلس به جای آنکه آینده تربیت معلم را شفاف کند کسانی که از روش‌های دیگر وارد شدند، تعیین تکلیف کرد.