به گزارش افکارنیوز،

هلنا کعبی مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست با اشاره به شروع شدن آلودگی هوا در فصل پائیز و زمستان در گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: عوامل ایجاد آلودگی در کلانشهر‌ها به دو دسته منابع متحرک و ثابت تقسیم می‌شود، منابع متحرک شامل بهبود کیفیت خودروهاست و اینکه چه خودرویی می‌تواند با چه شرایطی فعالیت و تردد کند.

او در ادامه با اشاره به منابع ثابت آلودگی هوا بیان کرد: منابع ثابت خانگی و صنعتی هستند، سوختی که مردم برای گرم کردن استفاده می‌کنند و صنایعی که سهم زیادی در ایجاد آلودگی هوا دارند، در زمانی که هوا سرد است سوخت بیشتری از سوی مردم مصرف می‌شود که در صورت کمبود از سوخت مایع گازوئیل و مازوت استفاده می‌کنند که سبب آلودگی هوا می‌شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر محیط زیست با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست موظف است صنایع را پایش کند، گفت: سازمان محیط زیست به صورت فصلی پایش‌هایی در صنایع انجام می‌دهد و درصورت نیاز به آن‌ها اخطار می‌دهد که اگر به آن اخطارها توجه نشود؛ یک درصد از فروش صنایع به حساب امور مالیاتی کشور واریز می‌شود که این یک درصد به شهرداری‌ها داده می‌شود.

کعبی  با بیان اینکه تاکنون شهرداری‌ها برای بهبود وضعیت هوای شهری اقدامی انجام نداده اند، عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۹ قرار شد تا ۳۵ صدم درصد از این یک درصد به سازمان محیط زیست تعلق بگیرد.