سید مجید غمخوار درباره سرانجام بازسازی مسجد شیخ فصل الله اظهارداشت : اجرای عملیات زیرسازی در گنبد مسجد شیخ فضل الله به طور کامل به اتمام رسیده و متعاقب آن نصب کاشی‌های گنبد آغاز شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، ترمیم گنبد مسجد ، کاشی کاری و مقاوم سازی آن از مهم ترین اقدامات سازمان عمرانی مناطق در پروژه مرمت مسجد شیخ فضل الله به شمار می‌آید.

وی بیان داشت: پیش بینی می‌شود این پروژه تا اوایل دی سال جاری تکمیل و تحویل بهره بردار شود.