محمد ترحمی مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: قانون نباید به سمتی حرکت کند که تولید متجاهر شود، هرچند که اثرگذاری قانون در حوزه اعتیاد مستقیم نیست و برای کاهش آسیب اعتیاد با یاریگری اجتماعی می‌توانیم موفق شویم.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: اگر فردی معتاد شد باید وی را درمان کنیم و اگر درمان ما ناقص بود باید به سمت کاهش آسیب حرکت کنیم. نباید اجازه دهیم که متجاهر تولید شود، اما اگر فردی به سمت تجاهر رفت، وظیفه حاکمیت این است که فرد را درمان و صیانت کند، لذا اگر فرد شغلی را بلد نیست باید آموزش دهیم و وی را به سمت حرفه‌ای سوق دهیم که درآمدزایی کند.

وی با اشاره به اینکه قانون برای درمان فرد معتاد ۳ ماه را پیش‌بینی کرده است، ادامه داد: اگر فرد در طول ۳ ماه اول درمان شد که هیچ و اگر نشد ۳ ماه دیگر نیز باید نگهداری و درمان شود، اما در تمام کشور‌هایی که در حوزه درمان اعتیاد موفق بودند، فقط دو سال فرد معتاد تحت درمان است.

ترحمی با تأکید بر اینکه مانایی ترک چیزی نیست که در مدت ۶ ماه به دست آید، اضافه کرد: معتادان در برابر مواد مخدر اعتماد به نفس پایینی دارند و اگر این ماده به آن‌ها نرسد از لحاظ جسمی و روانی به هم می‌ریزند، لذا حذف مصرف مواد مخدر در مدت ۶ ماه می‌تواند فرد را به یک وضعیت ثابت برساند، اما وقتی فرد مجدد در معرض ماده مخدر قرار گیرد، وسوسه‌ می‌شود و مصرف را آغاز می‌کند.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بازگشت مجدد فرد به اعتیاد یک دور باطل است و برای حاکمیت هزینه دارد، گفت: هنگامی که فرد درمان شده است، اما مجدد به اعتیاد برمی‌گردد و باز به چرخه درمان باز گردانده می‌شود و این برای حاکمیت هزینه بر است.

وی با تأکید بر اینکه قانون باید حداقل مدت دو سال را برای نگهداری از معتادان خیابانی در مراکز درمان اعتیاد در نظر گیرد، افزود: در این مدت دو سال، اعتماد به نفس فرد افزایش پیدا می‌کند.

ترحمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مدت نگهداری از معتادان خیابانی در مراکز درمانی اعتیاد به یک سال افزایش پیدا کرد، اما بعد از تمام شدن کرونا مجدد همان مصوبه قبلی که ۳ ماه یا نهایتا ۶ ماه است، اجرا خواهد شد.