شناسنامه نوزاد را باید با مراجعه به سازمان ثبت احوال کشور گرفت و برای آن نیز زمان مشخصی ذکر نشده است.

در ادامه با افکارنیوز همراه باشید تا بدانید شناسنامه نوزاد را رف چند روز باید گرفت. سایر اطلاعات لازم را نیز در ادامه برایتان آورده ایم.

ولادت فرزند ایرانی باید با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در ثبت احوال ثبت شود و شناسنامه برای نوزاد صادر شود، اما این شناسنامه شرایطی دارد و در مهلت مشخص صادر می‌شود.
مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزاد از زمان تولد تا ۱۵ روز بعد از آن است، پس از گذشت از زمان مقرر گرفتن شناسنامه برای نوزاد می‌تواند مشکلاتی را داشته باشد.

چه افرادی می‌توانند ولادت نوزاد را ثبت کنند؟

تنها پدر یا جد پدری می‌تواند ولادت نوزاد را ثبت کند و در صورت غیبت پدر، مادر می‌تواند برای ثبت ولادت فرزند خودش اقدام کند، همچنین اشخاصی که به صورت قانونی عهده دار نگهداری طفل باشند مانند نیروی انتظامی.

اگر ازدواج پدر و مادر طفل ثبت نشده باشد، هر دو با امضای اسناد می‌توانند با نام پدر برای فرزند خود شناسنامه بگیرند؛ برای شناسنامه نوزاد به همراه داشتن مدارکی، چون اصل شناسنامه پدر و مادر، گواهی ولادت صادره توسط پزشک، فیش بانکی و حضور یکی از والدین یا جد پدری ضروری است.

گذاشتن نام بر عهده والدین است و از آنجا که تغییر نام پس از صدور شناسنامه به آسانی صورت نمی‌گیرد، والدین باید در انتخاب نام فرزند خود مطمئن باشند.

ارائه گواهی تولد توسط بیمارستان هزینه‌ای در بر ندارد، مگر اینکه نوزاد در محلی غیراز بیمارستان و یا مرکز درمانی به دنیا آمده باشد و برای دریافت گواهی تولد، لازم باشد که پزشکی این گواهی را تأیید کند که این هزینه توافقی است و مبلغ مشخصی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت، دریافت شناسنامه نوزاد هم چندان هزینه بر نیست.