علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در توئیتر ضمن گلایه از عدم احداث بنای یادمان شهید سردار سلیمانی از سوی شهرداری اظهارداشت:سردار سلیمانى را که به شهادت رساندند، طرحى دوفوریتى تهیه کردم و به تصویب رسید. شهردارى مکلف شد طى فراخوانى بین المللى، بهترین طرح را به منظور احداث یادمان سردار، انتخاب و اجرا کند.

وی گفت:‌طبیعتا فراخوان بین المللى و فراخواندن هنرمندان سایر کشورها براى ارایه طرح ابعاد رسانه اى، تبلیغى و سیاسى وسیع ترى به موضوع مى بخشید.

 سخنگوی شورای شهر گفت: هدف این بود که این بناى یادمان سردار در مکانى احداث شود که هیات هاى دیپلماتیک خارجى پس از ورود به کشور، در برابر آن اداى احترام کنند.جاى گلایه باقى است که این مصوبه مهم و نمادین هنوز به اجرا در نیامده است.

وی بیان داشت:امروز که تروریسم دولتى صهیونیسم سرباز دیگرى از وطن را به شهادت رسانده است، انتظار مى رود شهردارى بناى یادمان این دو سرباز عزیز در مکان مناسبى از شهر احداث کند.

به گزارش فارس، امروز در صحن شورای شهر خیابان صنایع در منطقه یک پایتخت به نام خیابان شهید محسن فخری زاده تغییرکرد ولی خبری از ساخت تندیس و یدبودی در این زمینه نبود.