گزارشی دیدنی از یک مادر شهید که هر روز تابلو شهیدش را در خیابان تمیز می‌کند را مشاهده خواهید کرد.