محمدحسن قوسیان مقدم سخنگوی جمعیت هلال احمر  درباره آخرین وضعیت اهدا ۱۵۰ هزار دوز واکسن کرونا از سوی کشور آمریکا اظهار کرد: با توجه به فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور، ورود ۱۵۰ هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا که قرار بود از سوی خیرین به کشور وارد شود منتفی شد.

او درباره آخرین وضعیت خریداری یک میلیون دوز واکسن کرونا از کشور چین گفت: در حال پیگیری هستیم تا اگر نیاز باشد و دولت درخواست کند این واکسن را خریداری کنیم، در غیر اینصورت اگر واکسن کرونای ایرانی موفق شود نیازی به خریداری این واکسن نیز نخواهد بود.