سید ابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد استان تهران اظهار کرد: کمیته امداد در چهار محله شهر تهران و یک محله درشهرستان بهارستان با همکاری سایر سازمان ها‌ی مربوطه در جهت توانمندسازی مناطق محروم استان نسبت به شناسایی نیازمندان و رفع مشکلات آن‌ها با ایجاد پنج کارگروه معیشتی، بهداشت و درمان، امور فرهنگی، اشتغال و مسکن اقدام می‌کند.

اون با بیان اینکه توانمند سازی چهار محله شهید مظاهری، باغ آذری، دروازه دولاب در شهر تهران و محله قلعه میر در شهرستان بهارستان در دستور کار این نهاد در استان تهران قرار گرفته است، گفت: در همین جهت اولین خانه امداد در محله قلعه میر شهرستان بهارستان افتتاح شد.

پرپنچی بیان کرد: شناسایی نیازمندان، استعدادسنجی شغلی و مهارت آموزی و اجرای طرح‌های راهبری شغلی، بازسازی و تعمیرات مسکن، خدمات درمانی و بهداشتی، کمک معیشتی و ... از جمله خدمات «خانه امداد» است.