حجت الله عبدالملکی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در نشست خبری خود اظهار کرد: تعداد اشتغال مستقیم ایجاد شده و دارای طرح جاری تاکنون ۱۴۹ هزار و ٨٨٧ هستند.

او با بیان اینکه نهاد‌ها موظف شدند اشتغال‌های غیر مستقیم را اعلام کنند که فرمول آن از وزارت کار دریافت شده است که تاکنون تعداد آن ۵٩ هزار ٩١۵ شغل غیر مستقیم است، گفت: ٢١٠هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.

عبدالملکی گفت: برنامه اشتغال کمیته امداد برای امسال ایجاد ٢٠٠ هزار شغل بوده است و تعداد شغل‌های ایجاد شده تاکنون ٢۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با بیان اینکه از تعداد شغل‌های مستقیم ایجاد شده ٢۵هزار و ۵٠٠ شغل در راستای تعامل با کارآفرینان کشور ایجاد شده است، ادامه داد: ٣٢ هزار شغل با هم افزایی برنامه راهبری شغلی امداد ایجاد شده است.

عبدالملکی با بیان اینکه هزار و ۵٠٠ راهبری شغلی که از کارآفرینان برجسته کشور هستند با ما همکاری می‌کنند، افزود: راهبران شغلی افراد تحت حمایت را استخدام نمی‌کنند بلکه راه و روش کسب درآمد و مدیریت شغل را به آن‌ها آموزش می‌دهند.

او تصریح کرد: درآمد خالص ماهانه طرح‌های کمیته امداد سال گذشته یک میلیون و ۵٠٠ هزارتومان بود که امسال این رقم به ٢ میلیون تومان رسید.

عبدالملکی با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی هر طرح ١/٣٣ است، ادامه داد: منابع سرمایه که در این بخش در اختیار ماست ۴ هزار و ٢٢ میلیارد تومان برآورد شده است.

او گفت: ۶هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان شبکه بانکی باید برای شغل‌های کمیته امداد پرداخت کند که تاکنون ۴ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان پرداخت شده است و اگر تا پایان سال مابقی مبالغ پرداخت شود تعداد شغل‌های کمیته امداد در نهایت به ٢٢٠هزار شغل می‌رسد.

عبدالملکی با بیان اینکه از شبکه بانکی در خواست می‌کنیم مانده مبلغ را تا پایان سال پرداخت کنند، گفت: از دولت و مجلس درخواست کردیم مسئولیت مشاغل خانگی و روستایی کل کشور را به کمیته امداد واگذار کنند.

او گفت: آماده هستیم در سال ١۴٠٠ برای اولین بار با تولیت کمیته امداد مشاغل خرد خانگی و روستایی را ساماندهی کنیم.

عبدالملکی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی انجام شده در این راستا ۵٠٠ هزار فرصت شغلی ایجاد شود، افزود: عمده کسانی که مخاطب اشتغال امداد هستند افراد کم درآمدند و به نوعی با محوریت کمیته امداد هم خوانی دارند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام با بیان اینکه درخواست کردیم در لایحه بودجه١۴٠٠ به منابع امداد توجه ویژه‌ای شود و منابع ایجاد شغل‌های خانگی و خرد روستایی افزایش یابد، گفت: در صورت تامین منابع مورد نیاز پاسخگوی آن خواهیم بود.

عبدالملکی افزود: سال گذشته یک سوم اشتغال کشور را ایجاد کرده ایم و ظرفیت این مسئولیت بزرگ را داریم.

او با بیان اینکه با همکاری وزارت کار قرار است مدل اشتغال زایی کمیته امداد در سازمان جهانی کار ارائه شود، ادامه داد: ۵هزار مرکز نیکوکاری در سراسر کشور وجود دارد که ۵٠٠ مورد آن مراکز نیکوکاری کارافرینی هستندکه امورات شغلی مددجویان را به صورت خیریه پیگیری می‌کنند.

او افزود: تفاوت کار راهبران شغلی و با مراکز نیکوکاری این است که راهبر شغلی در راستای کمک به مددجویان خود نیز سود کسب می‌کند، اما مراکز نیکوکاری دنبال سود نیستند.

عبدالملکی ادامه داد: از سال گذشته کمیته امداد ورود جدیی به مشاغل و کار‌های دانش بنیان کرده است و ١٠٠‌ها شغل دانش بنیان تاکنون ایحاد شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ادامه داد: در راستای استعدادیابی و تربیت شغلی رویداد‌های کارآفرینی مثل صنایع روستا دوست ایجاد شده است همچنین با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام صندوق امید راه اندازی شده است که سهم آن بین ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد نصف شده است.

عبدالملکی گفت: در راستای مشاغل دانش بنیاد پهپاد‌های غیرنظامی طراحی شده است که به مشاغل کشاورزی کمک شایانی می‌کند همچنین هر پهپاد ساخته شده می‌تواند در طول یک سال ۵٠٠ میلیون تومان درآمد داشته باشد.