ابراهیم حاجی زاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان اظهار کرد: با توجه به بهتر شدن وضعیت کشور از نظر کرونا و با عنایت به تقاضای بالای دانشجویان برای برگزاری آزمون MSRT، این آزمون با هماهنگی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و رعایت تمام دستور العمل‌های بهداشتی به زودی برگزار می شود.

حاجی درباره تمهیدات این سازمان برای تقاضای زیاد دانشجویان متقاضی شرکت در این آزمون گفت: سعی خواهیم کرد چندین نوبت پشت سر هم آزمون زبان MSRT را برگزار کنیم تا دانشجویانی که منتظر برگزاری این آزمون هستند، بتوانند از این فرصت استفاده کنند.