حسن ملکی ، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در آیین اختتامیه جشنواره کتاب رشد، اظهار کرد: سازمان پژوهش در طول هر سال ۴ جشنواره فیلم رشد، جشنواره کتاب رشد، جشنواره عکس رشد و جشنواره محتوا‌های الکترونیکی برگزار‌ می‌کند که از گذشته این ۴ میراث به این سازمان رسیده است. این چهار جشنواره پیامی دارد و آن این است که نام دیگر این سازمان که البته نانوشته است «مدیریت رسانه‌های تربیت و یادگیری» است. 

او ادامه داد:  یکی از اهداف برگزاری این جشنواره‌ها مدیریت تدوینی رسانه‌هاست که به کتاب درسی اختصاص پیدا می‌کند. هدف دوم نقش تقریبی است؛ باید رغبت جامعه را برانگیخت و در انسان‌های توانا انگیزه ایجاد کرد تا تولیدات خود را به سازمان ارسال کنند و ما آن‌ها را بررسی کنیم. هدف سوم نقش ممیزی است؛ آنچه در این جشنواره می‌گذرد ناظر بر همین نقش ممیزی است. سازمان پژوهش از طریق کمیته‌هایی که تشکیل می‌دهد داوری و یک حکم تربیتی صادر می‌کند.

ملکی بیان کرد: آنچه در این جشنواره به عنوان کتاب‌های برگزیده معرفی‌ می‌شوند از مصادیق نقش ممیزی سازمان پژوهش است. این جشنواره هم باید عمق و هم وسعت پیدا کند و باید تلاش کنیم برای سال‌های بعد این سفره فرهنگی تربیتی را در سطح ملی وسعت داده و تعداد بیشتری ناشر وارد این میدان شوند. در این حالت است که این جشنواره بازوی مسئول سازمان در عملیاتی کردن ماده قانونی ۸۲۸ می‌شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: شکل گیری مرکز ملی کودک برای پاسخگویی به خواسته رهبری و تاکید بر اینکه اولویت دادن به تولید کتاب‌های پیش دبستانی باید از اولویت‌های دوره‌های بعد جشنواره کتاب رشد باشد، نکته مهمی بود.

او تصریح کرد: راهنمای برنامه درسی قبل از عید به اتمام می‌رسد و برای سال ۱۴۰۰ به سمت تولید بسته تربیت و یادگیری می‌رویم.

ملکی تاکید کرد: برای تولید، بسته های تربیت و یادگیری نقش ممیزی به تنهایی کفایت نمی‌کند، باید به سمت نقش های ترکیبی برویم. در این نقش دفتر تالیف و دفتر انتشارات نمی‌توانند جدا از هم کار کنند بلکه باید سازمان تبدیل به یک واحدی تبدیل شود که  یکپارچگی و انسجام از ویژگی های بارز آن باشد و این روند را  عملیاتی کند.