سردار حاجیان سخنگوی ناجا درباره تصادفات منجر به فوت که با توجه به محدودیت‌های تردد امسال ۱۹ درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: در تصادف‌ها سه عامل راننده، خودرو و جاده نقش اساسی دارند و پلیس هم می‌تواند نقش نظارتی بر رفتار و اعمال رانندگان را اعمال کند.

وی ادامه داد: در این خصوص همکاری و اقدامات خوبی با وزارت‌های مرتبط داشته ایم و در بحث نظارت پلیس ، اعمال قانون و همچنین نظارت‌های دوربینی پلیس کاملا فعال است و نمی‌توان مقیاس کاهش تصادفات در دوران کرونا را تردد‌ها بدانیم و باید این مقیاس را بر حسب نفرات بدانیم.

سخنگوی نیروی انتظامی افزود: پلیس مطالبه خود را نسبت به کیفیت خودرو‌ها و راه‌ها انجام می‌دهد و دستگاه‌های مرتبط همکاری دارند، ولی بخشی از جاده‌ها اگر دارای مشکل هستند باید وزارت راه و شهرسازی پاسخگو باشند، ولی ما از عملکرد آن‌ها در نگه داری و ساخت جاده ها و راه ها راضی هستیم.