علی اکبر صفوی، رئیس کارگروه سیاست گذاری و نظرات تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم اظهار کرد: در صورت بروز هر گونه مشکل در زمان امتحانات مجازی پایان ترم، از دانشجویانی که به دلایل منطقی نتوانسته اند در آزمون شرکت کنند، به صورت مجدد از آنها امتحان گرفته می‌شود و این موضوع یک امر طبیعی در آموزش عالی ایران است.

او افزود: برای مثال، در ترم گذشته یک دانشجوی پیام نور به علت قطعی سیستم با شرکت نکردن در امتحان مواجه شد که بعد از پیگیری‌های دانشگاه توانست مجدد برای شرکت در آزمون آماده شود.

صفوی تصریح کرد: در صورتی که دانشجویان خارج از اراده خود در زمان امتحانات پایان ترم دچار قطعی برق، قطعی اینترنت و ... شوند، با تقاضا به دانشگاه و بعد از بررسی‌های لازم می‌توانند مجدد در آزمون شرکت کنند.