امیر حسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور در یک پیام توییتری از لغو محدودیت شرط معدل برای انتخاب واحد در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ این دانشگاه خبر داد.

متن پیام بهروز به شرح زیر است:

"خبر خوش دیگر برای دانشجویان پیام نور
لغو محدودیت شرط معدل برای انتخاب واحد در نیمسال دوم ۱۳۹۹- ۱۴۰۰
دانشجویان می‌توانند بدون در نظر گرفتن معدل ترم قبل، در مقطع کارشناسی تا سقف ۲۰ واحد و در کارشناسی ارشد تا سقف ۱۴ واحد انتخاب کنند.
شرایط معدل بالای ۱۷ و ترم آخر همچنان پابرجاست."

دانشگاه پیام نور محدودیت شرط معدل در انتخاب واحد را لغو کرد

گفتنی است، سقف مجاز انتخاب واحد یعنی اینکه هر دانشجو در هر ترم حداقل و حداکثر چند واحد می‌تواند انتخاب واحد کند، سقف انتخاب واحد در دانشگاه پیام نور تا پیش از قانون جدید منوط به معدل بود.

ملاک انتخاب واحد دانشجویان معدل ترم قبل است (ترم تابستان ملاک انتخاب واحد نیست) مثلا اگر دانشجویی می‌خواهد برای ترم پاییز انتخاب واحد کند ملاک معدل معیار برای انتخاب واحد معدل ترم قبل یعنی ترم بهار است.

براساس آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی دانشجویان به شرح زیر باید سقف مجاز انتخاب واحد را رعایت می کردند که پیش از این قانون جدید به شرح زیر  بود:

۱- اگر معدل ترم قبل بالاتر از ۱۷ باشد دانشجو مجاز به انتخاب واحد تا ۲۴ واحد درسی است.

۲- اگر معدل ترم قبل ۱۲ تا ۱۶.۹۹ باشد دانشجو مجاز به انتخاب واحد تا ۲۰ واحد درسی است.

۳-اگر معدل ترم قبل ۱۱.۹۹ یا کمتر باشد دانشجو مجاز به انتخاب واحد تا ۱۴ واحد درسی است.

سقف مجاز انتخاب واحد کارشناسی ارشد نیز تا پیش از اعلام شرایط جدید به این صورت بوده است:

۱- اگر معدل دانشجویان بالاتر از ۱۴ باشد دانشجو مجاز به انتخاب واحد تا ۱۴ واحد است.

۲- اگر معدل دانشجو ۱۳.۹۹ یا کمتر باشد دانشجو مجاز به انتخاب واحد تا ۱۲ واحد است.

حداقل انتخاب واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۶ واحد است.