باتوجه به تعداد بالای زوجین نابارور در ایران که از مرز 3.5 میلیون زوج (7 میلیون نفر) عبور کرده است و همچنین باتوجه به ظرفیت ارائه ۵۵ هزار سیکل درمانی در کل کشور برای درمان ناباروری، تعداد مراکز درمان ناباروری و تعداد فلوشیپ های ناباروری باید افزایش پیدا کند.

استنادات قانونی پوشش هزینه‌های ناباروری توسط دولت

در بند ۳ سیاست های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع کاهش مشکلات مربوط به درمان ناباروری پرداخته شده است. افزایش تعداد فلوشیپ‌های ناباروری و مراکز درمان ناباروری ازجمله مهمترین نیازمندی‌های زوجین نابارور است.

افزایش تعداد فلوشیپ‌های درمان ناباروری

در همین راستا پیشنهاد می شود در قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت بهداشت به منظور تأمین اضطراری متخصص انجام عمل‌های کمک‌باروری، به متخصصین زنان و زایمان دارای بیش از ۵ سال سابقه فعالیت در این مراکز، با برگزاری آزمون و بدون گذراندن دوره تکمیل تخصص ناباروری، مجوز فعالیت به عنوان مسئول فنی مراکز درمان ناباروری ارائه کند.

تاسیس مراکز درمانی ناباروری ذیل هر دانشگاه علوم پزشکی

همچنین به منظور افزایش سطح دسترسی مردم به مراکز درمان ناباروری و در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و حکم بند (۲) سیاست‌های کلی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است ذیل هر دانشگاه علوم پزشکی حداقل یک مرکز درمان ناباروری تأسیس کند.