به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، فرشید سیاری افزود: اجرای بیمه بازنشستگان فرهنگی از وظایف سازمان بازنشستگی است و در حال حاضر آموزش و پرورش آمادگی کامل را برای اجرا و همکاری دارد.

وی با تاکید بر افزایش سقف وام ضروری صندوق تعاون به ۱۲ میلیون تومان افزود: بر اساس بخشنامه وزارتی صندوقهای وام ضروری ادارات آموزش و پرورش از تیر ماه به اعضای بازنشسته ۷ میلیون تومان و از مهرماه به اعضای شاغل ۱۲ میلیون تومان وام پرداخت می کند که این وامها طبق ضوابط ادارات تابعه پرداخت خواهد شد.

سیاری در پایان از سفر ۱۰ میلیون نفر روز در ایام نوروز و اسکان آنان در مراکز آموزش و پرورش خبر داد و گفت: امیدواریم با تجدید نظردر خصوص اسکان فرهنگیان، در تابستان ایام بهتری برای سفر فرهنگیان فراهم شود.