محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو درباره واردات واکسن کرونا اظهار کرد: برنامه ریزی ما تأمین واکسن از منابع داخلی است اما از آنجایی که سلامت هموطنان برای ما بسیار حایز اهمیت است تهیه از منابع مطمئن بین المللی را پیگیری می کنیم و وسواس و حساسیت در این زمینه خاص داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: ما واکسن کرونا را از منابعی در دنیا تامین می‌کنیم و شروطی مانند استفاده از واکسن به میزان زیاد در کشور مبدا مدنظر قرار دارد.

شانه ساز گفت: بیش از ١.۵ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در روسیه تزریق شده است و کشورهای بسیاری این واکسن را مورد استفاده قرار دادند و ١۵ کشور دنیا مجوز اضطراری واکسن اسپوتنیک روسیه را صادر کرده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: واکسن ها با دوز ٢ به فاصله حدود یک ماه باید تزریق شوند و پیش بینی می شود واکسن های کرونا مانند واکسن آنفلوآنزا ایمنی یکساله داشته باشند و به همین دلیل زیرساخت های تولید واکسن در کشور شکل گرفته است.