افکار

با شیوع ویروس کرونا، فعالیت مهدهای کودک در مقاطعی متوقف شد.

به دنبال خروج استان تهران از وضعیت قرمز شیوع کرونا و با توجه به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران، دوباره مهدهای کودک استان تهران فعالیت خود را با رعایت پروتکلهای بهداشتی و پذیرش یک سوم ظرفیت در دی ماه از سر گرفتند.

 

کد خبر: 1033267