بهزیستی
  • مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور ضمن بیان اینکه طلاق ۶.۶ درصد رشد مثبت و ازدواج ۱۱ درصد رشد منفی داشته است گفت: درصد تغییرات طلاق در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۱ درصد رشد منفی داشته است؛ به عبارت دیگر تعداد ازدواج ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۱ درصد کاهش یافته است.

  • احمد خاکی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل بهزیستی در خصوص نوزادان و کودکان معتاد که از بیمارستان‌های مختلف به این سازمان منتقل می‌شوند این است که هزینه درمان این کودکان زیاد است و متاسفانه هیچ ارگانی پرداخت هزینه درمان آن‌ها را بر عهده نمی‌گیرد.

  • خاکی تصریح کرد: در پی وقوع کودک آزاری های فوق که صحت گزارش آن ها از طرف اورژانس اجتماعی تایید شده است، تا پایان آذر ماه سال 96 تعداد 7 مورد سلب حضانت از والدین و سرپرستان متخلف صورت گرفته است و این کودکان به مراکز بهزیستی تحویل داده شده اند.

  • نحوی نژاد تصریح کرد: حذف سهمیه طرح ترافیک ویژه معلولان، از مراکز مردم نهاد که با معلولان در ارتباط است و تا کنون این گونه خدمات را به آن ها ارائه می داد موجب قطع ارتباط معلولان با این مراکز شده و در نهایت به انزوای آن ها منجر می شود.

  • در حال حاضر 350 مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور با رویکرد حمایت و توانمندسازی افراد در معرض خشونت و آسیب به گروه های مختلف چون کودکان، زنان، سالمندان و سایر اقشار در معرض آسیب مشغول به فعالیت هستند و 150 واحد این مراکز در سال 96 به اورژانس اجتماعی اضافه شده است.

  • رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اعتبار بلاعوضی که برای ساخت هریک از این خانه‌ها تعلق می‌گیرد 30 میلیون تومان است به طوری که برای خانه‌های با ظرفیت دو معلول به بالا 25 میلیون تومان توسط سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان و 5 میلیون تومان نیز توسط خیرین مسکن ساز تامین می‌شود.