سارقان مجهز به سلاح جنگی به یک واحد صنفی طلافروشی هجوم بردند و بعد از ناکامی در سرقت اقدام به تیراندازی کور در محل کردند. بر اثر تیراندازی سارقان تعدادی از افراد حاضر در این واحد صنفی زخمی شدند و یک نفر از آن‌ها به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست داد. گفته می‌شود فرد فوت شده از متصدیان طلافروشی بوده است.