سید مناف هاشمی معاون حمل ونقل وترافیک شهردار تهران درباره رونمایی سامانه استعلام الکترونیکی حریم مترو اظهارداشت: به موجب پیگیری‌هاب صورت گرفته، در نیمه دوم بهمن 1399 چند اتفاق خوب و قابل توجه در شبکه مترو تهران شکل خواهد گرفت.

وی گفت: یکی از این برنامه‌ها، رونمایی از سامانه استعلام الکترونیکی حریم مترو است. از جمله موضوعات مهمی که برای اخذ وام از اسناد ملکی مورد نیاز بوده و شهروندان تهرانی بابد تشریفات آن را با صرف وقت و هزینه انجام می‌دادند، استعلام محل ملک مورد نظر در رابطه با قرار‌گیری در محدوده حریم شبکه مترو بود.

وی گفت: این امر به موجب همکاری مشترک شرکت راه‌آهن شهرب تهران و حومه (‌مترو) و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، از طریق فضای مجازیچی تسهیل شده و به این ترتیب استعلام املاک واقع شده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، صرفاً از طریق نمایندگان بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته و نیازی به حضور شهروندان برای اخذ استعلام مربوطه نخواهد بود.

وی گفت: شیوه پاسخ‌گویی حضوری به استعلام‌های حریم و معارضات مترو در تهران طی چند سال اخیر، وقت و انرژی فراوانی از شهروندان تهرانی گرفته و بخصوص در ایام کرونا و با توجه به لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، دردسرهای فراوانی برای ارباب رجوع رقم زده بود.

وی گفت: در شکل جدید کار، نماینده بانک یا دفترخانه با بازگشایی رمز ورود مخصوص خود در تارنمای my.tehran.ir با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که از شرکت مترو دریافت می‌کند، بدون فوت وقت و نیاز به حضور فیزیکی، استعلام مربوطه را از طریق سایت Inquiry.tehran.ir انجام داده و پاسخ لازم را اخذ می‌کند. با این اقدام نرم‌افزاری که حدود 5 ماه زمان برای طراحی و اجرای آن صرف شد، ضمن جلوگیری از اتلاف وقت ارباب رجوع بابت مراجعه حضوری به شرکت مترو، سرعت اخذ استعلام‌ها نیز افزایش مطلوبی خواهد‌یافت.