همه ما با واژه وکالت بلاعزل و این موضوع قانونی آشنا هستیم و حداقل یک بار به گوشمان برخورد کرده است.

بر اساس قانون وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.

در وکالت یکی از طرفین دیگری را برای انجام امر خود به عنوان نایب انتخاب می‌کند و این عقد با فوت هر یک از طرفین، استعفای آن‌ها یا در صورت ابتلای یکی از طرفین به جنون به پایان می‌رسد.

در ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل تعریف شده است و بر اساس آن موکل می‌تواند هر گاه که خواست وکیل خود را عزل کند البته اگر وکالت وکیل یا عدم عزل او در شروط ضمن عقد نوشته شده باشد موکل حق عزل وکیل خود را ندارد.