محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره خرید اتوبوس‌های جدید اظهارداشت: ۱۱۰ دستگاه اتوبوس در ایام دهه فجر (شنبه ۱۸ بهمن) رونمایی و به ناوگان اضافه می‌شود؛ ۴۰ دستگاه هم تا پایان سال در اختیار اتوبوسرانی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۵۷۸۶ دستگاه اتوبوس در تهران وجود دارد که ۳۵۰۰ دستگاه با تعاریف ارائه شده، فرسوده‌اند و ۲۲۸۶ دستگاه هم وضعیت خیلی خوبی ندارند، اما قابل استفاده هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه داد: برای اینکه در تهران به حد مطلوب خدمت‌رسانی برسیم نیاز به ۹ هزار و ۵۰ دستگاه اتوبوس داریم؛ یعنی اگر ۶۷۴۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شود، حال شرکت اتوبوسرانی خوب می‌شود

وی خاطرنشان کرد: اولین خط برقی پایتخت، از میدان جمهوری تا میدان بهارستان راه‌اندازی می‌شود که ۵۰ دستگاه اتوبوس در این خط فعال خواهند شد.